Loading

--> Revit Biện Pháp Thi Công

Ngày đăng : 15/03/2019

  

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÓA HỌC

- Ứng dụng thực tế Revit vào lập biện pháp thi công công trình 100% thực tế.

- Các family chuẩn đang được ứng dụng tại các công ty hàng thi công lớn ở VN.

 - Xuất sang phần mềm Synchro 4D để thể hiện trình tự thi công.

- Giảng viên là các kỹ sư đang ứng dụng Bim tại các công ty lớn như Hòa Bình, Cofico, Cotecons trực tiếp tham gia giảng dạy và giới thiệu việc làm.

YÊU CẦU HỌC VIÊN

 - Sinh viên năm 3 trở lên, phải có kiến thức cơ bản về xây dựng.

 - Kĩ sư đang có nhu cầu ứng dụng Bim vào công tác lập biện pháp thi công.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

 Buổi 1: Tổng Quan Về Ứng Dụng Revit lập biện pháp thi công 

Phần 1: Giới thiệu và phân loại Family thường dùng trong thi công

Phần 2: Công cụ vẽ Family

Phần 3: Quy trình tạo lập thông tin cho Family

Phần 4: Tạo Family giàn giáo

Buổi 2: Tạo dựng Family giằng chéo, thép hộp, thép hình, Family chân đế (tạo dựng cấu kiện cơ bản)

Phần 5: Tạo Family giằng chéo, Thép 50x50mm, thép 50x100mm, tiết diện thép bất kì.

Phần 6: Tạo Family chân đế

Buổi 3: Tạo dựng Family kích tăng U, mâm giàn giáo, ty ren (cấu kiện cơ bản)

Phần 7: Tạo Family kích tăng U

Phần 8: Tạo Family mâm giàn giáo

Phần 9: Tạo Family ty ren

Buổi 4: Tạo dựng Family thang giàn giáo, ván khuôn, các tấp cốp pha cột (cấu kiện cơ bản)

Phần 10: Tạo Family thang giàn giáo và ván khuôn

Phần 11: Tạo hệ thang giàn giáo thi công

Phần 12: Tạo các tấm cốp pha cột

Buổi 5: Tạo dựng Family thanh chống xiên, hệ giàn giáo, hệ Shoring, thanh chống sàn đạo (cấu kiện đặc biệt)

Phần 13: Tạo thanh chống xiên

Phần 14: Tạo hệ giàn giáo

Phần 15: Tạo Family hệ Shoring liên kết tường vây

Phần 16: Tạo Family hệ thanh chống sàn đạo

Buổi 6: Triển khai biện pháp thi công cho các cấu kiện riêng lẽ

Phần 17: Triển khai BPTC cột

Phần 18: Triển khai BPTC sàn

Phần 19: Triển khai BPTC dầm

Buổi 7: Triển khai bản vẽ biện pháp thi công cho dự án thực tế

Phần 20: Triển khai bản vẽ BPTC Cột

Buổi 8: Triển khai bản vẽ biện pháp thi công cho dự án

Phần 21: Triển khai bản vẽ BPTC sàn

Buổi 9: Triển khai bản vẽ BPTC sàn đạo, hệ chống

Phần 22: Triển khai BPTC sàn đạo

Buổi 10: Triển khai bản vẽ BPTC đào đất

Phần 23: Triển khai BPTC đào đất

Buổi 11 + 12: Triển khai bản vẽ BPTC tầng hầm

Phần 24: Triển khai BPTC tầng hầm

Buổi 13: Triển khai bản vẽ mặt bằng thi công

Phần 25: Triển khai tổng mặt bằng thi công

Buổi 14: Triển khai BPTC bao che

Phần 26: Triển khai BPTC bao che

 Buổi 15: Xuất hồ sơ triển khai BPTC

 Buổi 16: Thống kê khối lượng

 
 

     

ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY

 

Đăng Ký Học Free

Được học miễn phí 2 buổi đầu tiên
Họ & Tên
Email:
Phone:
Lịch Khai Giảng

Số Lượng Truy Cập

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Share this page
Đang Online : 237
Tổng cộng : 1456016