Loading

--> Lập trình VBA trong Excel và Autocad

Ngày đăng : 07/07/2017

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Cung cấp đầy đủ kiến thức lập trình Visual Basic for Aplication trong Excel và Autocad.
- Lập trình bảng tính toán Excel tự động lấy nội lực từ ETABS tính toán cho dầm, sàn, cột, móng và gió động.
 - Lập các tool ứng dụng vẽ tự động trong AutoCad.

YÊU CẦU HỌC VIÊN

 - Phải có kiến thức cơ bản về Excel và Autocad.

- Đang có nhu cầu lâp trình tự động hóa thiết kế bảng tính, xử lý số liệu.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Buổi 1: Lập trình VBA cơ bản

- Cấu trúc của một VBA.

- Tìm hiểu chương trình con dạng hàm & thủ tục.

- Các cấu trúc lệnh VBA

- Cách thực thi một Macro.

- Lập hàm nội suy một chiều, 2 chiều, hàm tính toán thép dầm, hàm chọn thép dầm tự động.

Buổi 2: Phương thức truy xuất dữ liệu từ VBA vào Excel

- Tạo hàm xóa dữ liệu cũ.

- Hàm lấy dữ liệu nội lực từ ETABS.

- Hàm lấy tiết diện từ ETABS

- Hàm chỉnh sửa định dạng văn bản để xuất thuyết minh bảng tính.

Buổi 3: Thực hành lập bảng tính dầm tự động lấy nội lực và tiết diện từ ETABS 2016.

Buổi 4,5: Thực hành lập bảng tính cột lệch tâm xiên tự động lấy nội lực và tiết diện từ ETABS 2016.

Buổi 6,7: Thực hành lập bảng tính gió động lấy kết quả từ ETABS 2016.

Buổi 8: Thực hành lập bảng tính lấy nội lực từ ETABS 2016 đưa vào phần mềm CSICOL & Prokon.

Buổi 9: Lập trình VBA cơ bản trong AutoCad

- Các đối tượng trong Autocad

- Bài tập vẽ mặt cắt dầm tự động.

- Bài tập vẽ mặt cắt thang tự động.

 Buổi 10: Lập trình VBA cơ bản trong AutoCad (tt)

- Thực hành lập trình triển mặt cắt dọc dầm tự động.

- Thực hành lập trình triển khai thép cầu thang tự động.

 

 
 

     

ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY

 

Đăng Ký Học Free

Được học miễn phí 2 buổi đầu tiên
Họ & Tên
Email:
Phone:
Lịch Khai Giảng

Số Lượng Truy Cập

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Share this page
Đang Online : 200
Tổng cộng : 1455979