Loading

--> Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm

Ngày đăng : 23/05/2016


MỤC TIÊU KHÓA HỌC

·     Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ biết cách lập biện pháp thi công tầng hầm

·     Nắm vững các lý thuyết tính toán kiểm tra ổn định hố đào, tính toán thép tường vây, hệ giằng chống, tính cọc barrette.

·     Đọc hiểu hồ sơ khảo sát địa chất và xử lý số liệu địa chất để phục vụ cho việc mô phỏng tính toán hố đào bằng phần mềm Plaxis V8.6 và Plaxis 3D theo mô hình Morh-Coulomb và Harderning soil.

·     Biết cách hiệu chỉnh thông số đầu vào để kết quả phụ hợp với quan trắc thực tế.

·     Biết cách lập thuyết minh tính toán và triển khai bản vẽ kết cấu.

 
 

ĐIỂM NỔI BẬT KHÓA HỌC

·     Khóa học không đơn thuần là lý thuyết khô khan như ở trường mà có chỉ dẫn và thực hành cụ thể, đi từ thiết kế đến triển khai bản vẽ thi công thực tế.

·     Đối với sinh viên và kỹ sư mới ra trường khóa học cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc giúp các bạn nghiên cứu sâu hơn sau đại học hoặc du học, là cơ hội giúp bạn làm việc và hội nhập tốt trong các công ty.

·     Đối với kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức và quy trình thiết kế lập biện pháp thi công , cách xử lí sự cố trong  công tác thi công phần ngầm. Ứng dụng được ngay trong thiết kế thực tế.

 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

BUỔI

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

 
 

1

Chương 0. Tổng quan chương trình học

0.1 Giới thiệu quy trình khảo sát - thiết kế -nghiệm thu

0.2 Giới thiệu các tiêu chuẩn thiết kế

0.3 Giới thiệu các phần mềm thiết kế

0.4 Giới thiệu tài liệu tham khảo, giáo trình.

Chương 1. Tổng quan về hố đào sâu

1.1 Giới thiệu các biện pháp đào sâu trong đất, các loại tường vây tầng hầm.

1.2 Lập biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp Top – Down, Bottom – up, Semi - Top Down.

1.3 Cơ sở lý thuyết , phương pháp tính,  kiểm tra ổn định hố đào sâu, tường vây…

1.4 Các dạng sự cố hố đào thường gặp và biện pháp xử lý

1.5 Những điều cần lưu ý trong công tác thiết kế và thi công hố đào sâu.

 

2

Chương 2. Ứng suất & biến dạng đất nền (ôn tập cơ học đất)

2.1 Ứng suất

2.1.1    Khái niệm về ứng suất

2.1.2    Phân biệt ứng suất hữu hiệu và ứng suất tổng

2.1.3    Ứng suất theo phương thẳng đứng do trọng lượng bản thân

2.1.4    Ứng suất theo phương ngang do trọng lượng bản thân

2.1.5    Ứng suất do tại trọng ngoài (phân bố đều trên diện tích chữ nhật)

2.1.6    Sức chịu tải của đất nền theo TCVN 9386:2012

2.2 Biến dạng

2.2.1    Các nguyên nhân gây lún

2.2.2    Phân loại lún

2.2.3    Các phương pháp tính lún

2.3 Áp lực ngang của đất

2.3.1    Phân loại

2.3.2    Lý thuyết MOHR-RANKINE

2.3.3    Lý thuyết COULOMB

2.3.4    Bài tập thực hành

 

3

Chương 3. Các phương pháp giải tích tính toán tường chắn đất

3.1 Phương pháp Shachipana (Nhật Bản)

3.2 Phương pháp đàn hồi

3.3 Phương pháp USA

3.4 Phương pháp Stanislav

 

4

Chương 4. Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn và các mô hình nền trong phân tích bài toán địa kỹ thuật

4.1 Giới thiệu các tính năng phần mềm Plaxis 2D

4.2 Bài tập thực hành làm quen với Plaxis 2D

 

5

Chương 4. Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn và các mô hình nền trong phân tích bài toán địa kỹ thuật (tt)

4.3 Giới thiệu các mô hình đất

4.4 Các thí nghiệm cơ học đất

4.5 Xử lý số liệu địa chất trong Plaxis

 

6,7,8,9

Chương 5. Hướng dẫn tính toán tường vây tầng hầm của công trình Văn Phòng VINAMILK – Nguyễn Đình Chiểu – Q3 – TP.HCM theo phương pháp BOTTOM-UP

5.1 Hướng dẫn lập biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom up, bố trí hệ giằng chống.

5.2 Ứng dụng Plaxis 2D V8.6 tính toán nội lực, chuyển vị của tường vây, hố đào.

5.3 Hướng dẫn tính thép tường vây, kiểm tra ổn định hố đào sâu, hệ shoring, kingpost…

5.4 Hướng dẫn lập thuyết minh tính toán và triển khai bản vẽ.

 

10,11,12

Chương 6. Hướng dẫn tính toán tường vây tầng hầm của công trình REE TOWER – Q4 – TP.HCM theo phương pháp SEMI-TOP DOWN

6.1 Hướng dẫn cách lấy số liệu địa chất cho mô hình Morh Coulomb

6.2 Hướng dẫn cách lấy số liệu địa chất cho mô hình Hardening Soil

6.3 Ứng dụng Plaxis2D V8.6 tính toán tường vây cho công trình REE TOWER sử dụng mô hình Morh Coulomb và Hardening Soil.

6.4 So sánh với kết quả quan trắc chuyển vị thực tế và bảng tính của công ty Bachy Soletanche để đưa ra nhận xét.

 

13,14,15

Chương 7. Thiết kế móng bằng phần mềm Plaxis Foundation 3D

7.1 Giới thiệu phần mềm Plaxis 3D

7.2 Hướng dẫn thiết kế móng đơn

7.3 Hướng dẫn thiết kế móng băng

7.4 Hướng dẫn thiết kế móng bè

7.5 Hướng dẫn tính toán sức chịu tải cọc ép, cọc nhồi, so sánh kết quả tính tay theo tiêu chuẩn TCVN 10304-2014.

7.6 Hướng dẫn tính toán cọc barrette theo tiêu chuẩn và theo Plaxis 3D Foudation, so sánh kết quả tính toán và rút ra nhận xét.

 

16

Bài tập tổng hợp cuối khóa

Kiểm tra cuối khóa (công trình Vietcombank – Q1, theo phương pháp thi công Top Down, làm ở nhà trong 2 tuần)

Giải đáp thắc mắc.

Giới thiệu phần mềm GEO 5.