Loading

--> Sàn phẳng dự ứng lực trước - Uboot Beton

Ngày đăng : 02/08/2012

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

·     Cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về thiết kế sàn phẳng, sàn nấm bê tông cốt thép thường.

·     Cung cấp các kiến thức chuyên sâu thiết kế sàn rộng vượt nhịp như: sàn Uboot Beton và sàn Bubble Deck

·     Cung cấp các kiến thức cơ bản đến nâng cao về thiết kế sàn dự dứng lực theo 4 tiêu chuẩn TCVN 5574:2012, ACI 318-2014, BS 8110-1997, Eurocode 2

·     Cung cấp kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng thiết kế sàn dự ứng lực hiện nay như: SAFE 2016, CEDRUS + FAGUS, ADAPT BUILDER, RAM CONCEPT.

 ·     Đánh giá và phân tích các kết quả, so sánh tính hiệu quả của từng phương án sàn vượt nhịp.

·     Truyền đạt những kinh nghiệm thiết kế sàn dự ứng lực từ các công ty đa quốc gia như VSL, Freysinet và Interspan.

ĐIỂM NỔI BẬT KHÓA HỌC

·     Khóa học không đơn thuần là lý thuyết khô khan như ở trường mà có chỉ dẫn và thực hành cụ thể, đi từ thiết kế đến triển khai bản vẽ thi công thực tế.

·     Cung cấp kiến thức thiết kế bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn nước ngoài mới nhất  ACI 318:2014 (tiêu chuẩn Mỹ), Eurocode 2 (tiêu chuẩn dùng chung cho cộng đồng Châu Âu)

·     Giảng viên là kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình lớn có áp dụng công nghệ sàn dự ứng lực trước căng sau như: Vincom Center A (72 Lê Thánh Tôn, Q1), President Place (93 Nguyễn Du, Bến Nghé, Q.1), Becamex-Bình Dương…

·     Đối với sinh viên và kỹ sư mới ra trường khóa học cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc giúp các bạn nghiên cứu sâu hơn sau đại học hoặc du học, là cơ hội giúp bạn làm việc và hội nhập tốt trong các công ty nước ngoài.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

PHẦN I:LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN DỰ ỨNG LỰC  (6 buổi)

 Buổi 1: Kỹ thuật và công nghệ thi công sàn dự ứng lực trước căng sau

- Khái quát về công nghệ dự ứng lực

- Giới thiệu quy trình thi công sàn dự ứng lực

- Các sự cố thường gặp và phương pháp xử lý.

Buổi 2: Các phương pháp tính toán kết cấu dự ứng lực

- Bản chất của bài toán kết cấu dự ứng lực

- Các phương pháp tính toán

- Phương pháp ứng suất cho phép

- Phương pháp cân bằng tải trọng

- Phương pháp phần tử hữu hạn

- Bài tập thực hành

Buổi 3: Tính toán tổn hao ứng suất trong sàn và dầm dự ứng lực

- Các loại tổn hao ứng suất

- Phương pháp tính tổn hao ứng suất theo tiêu chuẩn

- Phương pháp tính tổn hao ứng suất theo thực tế

- Bài tập thực hành

 Buổi 4: Các giai đoạn tính toán kết cấu dự ứng lực

- Bản chất bài toán tổn hao ứng suất

- Kiểm tra ứng giai đoạn transfer

- Kiểm tra giai đoạn SLS

- Kiểm tra giai đoạn ULS

- Bài tập thực hành

Buổi 5: Kiểm tra độ võng bê tông cốt thép TCVN 5574:2012, ACI 318-2014, BS 8110-1997, Eurocode 2

- Tại sao phải hạn chế độ võng

- Độ võng cho phép theo các tiêu chuẩn

- Nguyên lí tính toán độ võng BTCT

- Thực hành tính toán độ võng bằng Excel

- Thực hành tính toán độ võng bằng SAFE 2014

Buổi 6: Kiểm tra khả năng chọc thủng, chịu cắt +xoắn theo TCVN 5574:2012, ACI 318-2014, BS 8110-1997, Eurocode 2

- Nguyên lí tính toán chọc thủng sàn phẳng, sàn nấm, sàn dự ứng lực

- Kiểm tra chịu cắt trong dầm dự ứng lực

- Kiểm tra khả năng chịu xoắn của dầm bẹt dự ứng lực

- Thực hành kiểm tra chọc thủng bằng Excel

- Thực hành kiểm tra chọc thủng bằng SAFE 2014

PHẦN II:THIẾT KẾ SÀN PHẲNG - SÀN NẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG  (2 buổi)

Buổi 7: Thiết kế sàn phẳng BTCT thường

- Ưu và nhược điểm sàn phẳng

- Sơ bộ chiều dày sàn phẳng, sàn nấm BTCT thường

- Ứng xử của sàn phẳng và sàn dầm BTCT thường

- Các phương pháp tính toán sàn phẳng hiện nay

- Cấu tạo và triển khai bản vẽ theo các tiêu chuẩn

- Bài tập thực hành tính toán momen sàn phẳng bằng phương pháp tính tay và SAFE 2016

- So sánh kết quả và rút ra kết luận.

Buổi 8: Thiết kế sàn phẳng BTCT thường (tt)

- Thực hành thiết kế sàn phẳng bằng SAFE 2016

- Kiểm tra chọc thủng bằng Excel và phần mềm

- Triển khai bản vẽ tự động bằng SAFE 2016

PHẦN III:THIẾT KẾ SÀN RỖNG BUBBLE DECK & U-BOOT BETON  (2 buổi)

Buổi 9,10: Thiết kế sàn rỗng BUBBLE DECK & U-BOOT BETON

- Kỹ thuật và công nghệ thi công.

- Lý thuyết tính toán sàn rỗng.

- Cấu tạo & triển khai bản vẽ.

- Thực hành thiết kế sàn rỗng Uboot Beton và Bubble Deck bằng phần mềm SAFE 2016 và bảng tính Excel.

- So sánh chi phí với sàn phẳng BTCT thường.

PHẦN IV:THIẾT KẾ SÀN DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU (2 buổi)

Buổi 11: Thiết kế sàn phẳng dự ứng lực trước căng sau bằng SAFE 2016 theo tiêu chuẩn ACI 318-2014

- Chọn vật liệu

- Sơ bộ kích thước tiết diện

- Tính toán tải trọng

- Sơ bộ cáp & bố trí cáp

- Tính toán tổn hao ứng suất

- Mô phỏng bằng phần mềm SAFE 2016

Buổi 12:  Thiết kế sàn phẳng dự ứng lực trước căng sau bằng SAFE theo tiêu chuẩn ACI 318-2014 (tt)

- Kiểm tra độ võng

- Kiểm tra ứng suất (SLS)

- Tính toán thép gia cường

- Kiểm tra chọc thủng

- Kiểm tra phá hoại đầu neo

- Cấu tạo thép và triển khai bản vẽ

PHẦN IV:THIẾT KẾ SÀN DỰ ỨNG LỰC KẾT HỢP SÀN UBOOT BETON (2 buổi)

Buổi 13,14: Thiết kế sàn phẳng dự ứng lực kết hợp với sàn UBOOT BETON

- Tại sao phải kết hợp 2 loại sàn dự ứng lực và Uboot beton?

- Nguyên lí thiết kế

- Thực hành thiết kế công trình thực vượt nhịp 27m

- So sánh kết quả với phương án sàn dự ứng lực.

PHẦN V:THIẾT KẾ DẦM CHUYỂN - SÀN CHUYỂN DỰ ỰNG LỰC (2 buổi)

 Buổi 15: Thiết kế dầm chuyển dự ứng lực cho nhà cao tầng

- Nguyên lí thiết kế

- Phương pháp thi công

- Sơ bộ kích thước

- Thực hành thiết kế công trình dầm chuyển 20 tầng, vượt nhịp 16m.

- So sánh kết quả với phương án dầm chuyển Bê tông cốt thép thường.

Buổi 16: Thiết kế sàn chuyển dự ứng lực cho nhà cao tầng

- Nguyên lí thiết kế

- Phương pháp thi công

- Sơ bộ kích thước

- Thực hành thiết kế công trình sàn chuyển 40 tầng, nhịp 12m.

- So sánh kết quả với phương án sàn chuyển Bê tông cốt thép thường.

PHẦN VI: KIỂM TRA CUỐI KHÓA - CẤP CHỨNG NHẬN (1 buổi)

 

Buổi 16: Đánh giá cuối khóa và cấp chứng nhận tốt nghiệp

- Sửa bài thực hành thiết kế cho từng học viên

- Cấp chứng nhận cuối khóa cho học viên đạt kết quả tốt

- Liên hoan, giao lưu và chụp hình lưu niệm