Loading

--> Thiết kế kết cấu nhà cao tầng

Ngày đăng : 02/08/2012

 

GIÁ TRỊ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC

- Bạn sẽ biết cách lên phương án và sơ bộ giải pháp kết cấu từ bản vẽ kiến trúc của công trình thực tế

- Bạn sẽ học được cách xây dựng mô hình ETABS cho công trình nhà cao tầng

- Biết cách tính toán tải trọng gió, động đất cho công trình nhà cao tầng

- Bạn sẽ học được cách tính toán, bố trí và chọn thép sàn, dầm, cột, vách, móng...theo đúng thi công thực tế

- Kết thúc khóa học bạn sẽ biết cách thiết kế và triển khai toàn bộ hồ sơ bản vẽ kết cấu nhà cao tầng theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật hiện nay

- Bạn có thể tự tin trong tất cả cuộc phỏng vấn và bạn không cần phải tốn nhiều thời gian để đáp ứng được yêu cầu của các công ty xây dựng

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÓA HỌC

- Giảng viên là các kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kết nhà cao tầng, hiện tại là trưởng phòng thiết kế của công ty xây dựng lớn tại Việt Nam.

- Nội dung khóa học là một phần chương trình đào tạo kỹ sư thiết kế kết cấu tại công ty xây dựng HBP Group (www.hbpasia.com) cho nhân viên mới

- Khóa học được bảo hành trong 2 năm và bạn có thể học lại bất kỳ lúc nào bạn muốn.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Buổi 1

Chương 1. Tổng quan chương trình học

1.1 Mục tiêu khóa học

1.2 Giới thiệu các bước thiết kế công trình xây dựng (1,2 và 3 bước).

1.3 Nội dung thiết kế trong từng bước

1.4 Quy trình tiếp nhận hồ sơ đầu vào và thiết kế kết cấu.

1.5 Giới thiệu phần mềm và tài liệu tham khảo.

Chương 2. Trình tự thiết kế kết cấu nhà cao tầng

2.1 Đọc hồ sơ kiến trúc - MEP để phân tích dữ liệu đầu vào. Các nhân tố của kiến trúc ảnh hưởng đến hệ kết cấu.

2.2 Lên phương án hệ kết cầu chịu lực

2.2.1 Giới thiệu các hệ kết cấu cơ bản phần thân

2.2.2 Giới thiệu các hệ kết cấu cơ bản phần móng

2.3 Mô hình hóa phântích và kiểm tra tổng thể công trình (analysis and design)

2.4 Thiết kế cấu kiện

2.5 Hồ sơ thiết kế

Chương 3. Lên phương án hệ kết cấu chịu lực

3.1 Khái niệm về thông số vật liệu

3.2 Khái niệm về kết cấu và sơ đồ truyền lực

3.3 Công thức chọn tiết diện sơ bộ.

Buổi 2

Chương 3. Lên phương án hệ kết cấu chịu lực (tiếp theo)

3.4 Phân tích mối tương quan giữa kích thước mặt bằng đến dạng kết cấu chịu lực phù hợp. Các điểm lưu ý trong bố trí mặt bằng kết cấu, khe nhiệt, khe lún, giật sàn, lỗ kỹ thuật.

3.5 Thực hành lập phương án mặt bằng kết cấu theo hướng dẫn GV

3.5.1 Đọc và phân tích bản vẽ kiến trúc

3.5.2 Chọn giải pháp kết cấu và tiết diện sơ bộ cấu kiện chính

3.5.3 Sơ bộ mặt bằng kết cấu

3.5.4 Khai triển mặt bằng kết cấu chi tiết bằng máy tính

3.5.5 Cách thức trình bày và ký hiệu sử dụng trên MBKC

3.5.6 Các lưu ý khi khai triển MBKC.

Buổi 3

Chương 3. Lên phương án hệ kết cấu chịu lực (tiếp theo)

3.6 Thực hành, học viên tự lên phương án MBKC

3.7 Sửa bài, so sánh và lựa chọn phương án tốt nhất

3.8 Khai triển phương án MBKC vừa chọn bằng máy tính

3.9 Hướng dẫn ghi chú tiết diện và phân nhóm đặt tên cấu kiện.

Buổi 4

Chương 3. Lên phương án hệ kết cấu chịu lực (tiếp theo)

3.10 Hoàn tất bản vẽ phương án mặt bằng kết cấu.

Buổi 5

Chương 4. Xác định tải trọng tác dụng lên công trình theo TCVN 2737

4.1 Tải trọng đứng

4.1.1 Trọng lượng bản thân (Dead load)

4.1.2 Trọng lượng lớp hoàn thiện (Super impose dead load)

4.1.3 Tải trọng khối xây (Wall load)

4.1.4 Tải trọng sử dụng (Live load)

4.2 Tải trọng ngang

4.2.1 Tải gió ( thành phần gió tĩnh và gió động)

4.2.2 Tải động đất

4.3 Hệ số độ tin cậy tải trọng (hệ số vượt tải)

4.4 Tổ hợp tải trọng

Hướng dẫn và ví dụ tính toán cho từng loại tải với công trình đang khai triển.

Buổi 6

Chương 5. Mô hình hóa hệ kết cấu chịu lực

5.1 Sử dụng phần mềm ETABS để mô phỏng kết cấu

5.2 Khai báo hệ lưới trục

5.3 Khai báo thông số vật liệu và đặc trưng tiết diện của cấu kiện.

5.4 Xây dựng mô hình

Buổi 7

Chương 5. Mô hình hóa hệ kết cấu chịu lực ( tiếp theo)

5.5 Xây dựng mô hình

Buổi 8

Chương 5. Mô hình hóa hệ kết cấu chịu lực ( tiếp theo)

5.6 Khai báo tải trọng đứng tác dụng

5.7 Hoàn tất mô hình, check lỗi và hướng dẫn xử lý lỗi thường gặp

5.8 Hướng dẫn kiểm tra kết quả nội lực từ mô hình

5.9 Điều chỉnh tiết diện để tối ưu hóa kết cấu.

Buổi 9

Chương 5. Mô hình hóa hệ kết cấu chịu lực ( tiếp theo)

5.10 Phân tích động kết cấu

5.11 Tính toán và gán giá trị tải trọng ngang

5.12 Sử dụng phần mềm để thiết kế sơ bộ cốt thép

5.13 Kiểm tra ổn định công trình ( chuyển vị đỉnh, lật, trượt và chuyển vị giữa các tầng)

Buổi 10

Chương 6. Thiết kế dầm

6.1 Phương pháp chọn nội lực nguy hiểm trong dầm

6.2 Thiết kế dầm theo TCVN 5574-2012

6.3 So sánh với kết quả thiết kế từ mô hình.