Loading

--> Etabs - Safe - Prokon - Csicol nâng cao

Ngày đăng : 02/08/2012

 

GIÁ TRỊ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC

- Bạn sẽ biết cách mô hình nhanh và chính xác kết cấu nhà cao tầng phức tạp như nhà có nhiều block, nhà cao tầng sàn phẳng, nhà cao tầng có dầm chuyển và sàn chuyển...

- Bạn sẽ học được cách xử lí lỗi thường gặp khi mô hình nhà cao tầng

- Biết cách tính toán tải trọng gió, động đất cho công trình nhà cao tầng

- Bạn sẽ học được cách tính toán, bố trí và chọn thép sàn, dầm, cột, vách, móng...theo đúng thi công thực tế.

- Bạn sẽ học được cách kiểm tra biểu đồ tương tác, tính toán các tiết diện cột, vách và lõi phức tạp theo tiêu chuẩn nước ngoài như EC2, AIC 318

- Bạn có thể tự tin trong tất cả cuộc phỏng vấn và bạn không cần phải tốn nhiều thời gian để đáp ứng được yêu cầu của các công ty xây dựng

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÓA HỌC

- Giảng viên là các kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kết nhà cao tầng, hiện tại là trưởng phòng thiết kế của công ty xây dựng lớn tại Việt Nam.

- Nội dung khóa học là một phần chương trình đào tạo kỹ sư thiết kế kết cấu tại công ty xây dựng HBP Group (www.hbpasia.com) cho nhân viên mới

- Khóa học được bảo hành trong 2 năm và bạn có thể học lại bất kỳ lúc nào bạn muốn.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Buổi 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

1.1 Giới thiệu phần mềm và tài liệu tham khảo

1.1.1 Những điểm mới trong Etabs 2016

1.1.2 Tài liệu tham khảo

1.2 Quy trình tiếp nhận hồ sơ đầu vào và các bước thiết kế kết cấu

1.3 Mục tiêu khóa học

1.4 Thứ tự mô hình kết cấu để ít xảy ra lỗi

1.5 Tạo và làm quen với phím tắt trong Etabs 2016

Buổi 2

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ETABS 2016

2.1 Khai báo hệ lưới trục và thông số tầng

2.2 Khai báo thông số vật liệu

2.3 Khai báo đặc trưng tiết diện

2.3.1 Tiết diện thanh (frame)

2.3.2 Tiết diện tấm (shell)

2.3.3 Sự khác biệt giữa việc khai báo sàn  Membrane,  Plate và Shell trong Etabs

2.3.4 Sự khác biệt giữa việc khai báo sàn Shell-thin và Shell-thick

2.4 Xây dựng cấu kiện đứng

2.5 Xây dựng cấu kiện ngang

Buổi 3

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ETABS 2016 (tt)

2.6 Xây dựng cấu kiện đặc biệt

2.6.1 Sàn nghiêng

2.6.2 Bể nước mái

2.6.3 Hồ bơi

2.7 Hoàn tất mô hình, kiểm tra và sửa lỗi mô hình

2.8 Xây dựng mô hình nhanh từ Autocad

2.8.1 Import lưới trục và khai báo thông số các tầng

2.8.2 Import Vách (Cột), Lõi

2.8.3 Import dầm

2.8.4 Import sàn

Buổi 4

CHƯƠNG 3: KHAI BÁO TẢI TRỌNG ĐỨNG

3.1 Định nghĩa tải trọng

3.2 Định nghĩa tổ hợp tải trọng

3.2.1 Tổ hợp tính toán thiết kế cột/ vách lõi chịu lực

3.2.2 Tổ hợp phân tích nội lực và thiết kế các phần tử dầm, sàn, đài cọc, phản lực đầu cọc và cốt thép cọc

3.2.3 Tổ hợp tiêu chuẩn kiểm tra độ võng cho phép của các cấu kiện, kiểm tra chuyển vị đỉnh công trình, kiểm tra chuyển vị tương đối giữa các tầng của công trình

3.2.4 Lưu ý hệ số vượt tải gió phụ thuốc cấp công trình (tham khảo 02-2009, thông tư 03/2016)

3.3 Tính toán và gán tải trọng đứng

3.4 Vấn đề mesh ảo, thật vách và sàn trong Etabs

3.4.1 Mesh vách

3.4.2 Mesh sàn

3.5 Các lỗi thường gặp trong Etabs

3.5.1 Lỗi trùng lắp (overlapping)

3.5.2 Lỗi các điểm, cấu kiện gần nhau (too close)

3.5.3 Lỗi chia lưới sàn (meshing)

3.5.4 Lỗi gán tâm cứng (Rigid Diphragm)

Buổi 5

CHƯƠNG 4: KHAI BÁO DIAPHRAGM, MASS SOURCE VÀ TẢI TRỌNG NGANG

4.1 Khai báo Diaphragm

4.2 Khai báo Mass Source

4.3 Khai báo tải trọng động đất

4.4 Khai báo tải trọng gió

4.4.1 Gió tĩnh

4.4.2 Gió động

4.4.3 Tổng hợp giá trị gió tĩnh và gió động

4.4.4 Gán tải trọng gió vào đâu là chính xác?

4.4.5 Tải trọng gió động nên tổ hợp bằng tay hay bằng Etabs?

Buổi 6

CHƯƠNG 5: KIỂM TRA KẾT QUẢ NỘI LỰC TỪ MÔ HÌNH

5.1 Kiểm tra biểu đồ nội lực

5.2 Kiểm tra giá trị của lực dọc

5.3 Kiểm tra giá trị và sự phù hợp của chuyển vị

5.3.1 Giới hạn chuyển vị ngang tại đỉnh do gió

5.3.2 Giới hạn chuyển vị ngang giữa các tầng do gió

5.3.3 Giới hạn chuyển vị ngang giữa các tầng do động đất

5.3.4 Lực dọc quy đổi của cột và vách

5.3.5 Hiệu ứng bậc 2

5.4 Điều chỉnh lại mô hình

Buổi 7

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ TỰ ĐỘNG BẰNG ETABS 2016

6.1 Thiết kế dầm

6.1.1 Thiết kế bằng Excel lập sẵn

6.1.2 Thiết kế tự động bằng Etabs

6.2 Thiết kế cột/vách

Buổi 8

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ CỘT/VÁCH LÕI BẰNG OASYS ADSEC

7.1 Làm quen với phần mềm Oasys Adsec

7.2 Thiết kế vách (cột)

7.3 Thiết kế lõi

7.4 Các tính năng hay khác của Oasys Adsec

7.5 Vấn đề về cách nhập giá trị Moment vào phần mềm

Buổi 9

CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ CỘT BẰNG PHẦN MỀM PROKON

8.1 LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM PROKON

8.2 THIẾT KẾ CỘT BẰNG PHẦN MỀM PROKON

Buổi 10

CHƯƠNG 9: THIẾT KẾ CỘT/VÁCH LÕI BẰNG CSICOL

9.1 GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM CSICOL v9.0.0

9.2 ỨNG  DỤNG CỦA PHẦN MỀM CSICOL v9.0.0

9.2.1 Khả năng phân tích và thiết kế

9.2.2 Khả năng tính toán có kể đến độ mảnh của cột

9.2.3 Khả năng phân tích nhiều loại tiết diện khác nhau

9.2.4 Khả năng xuất kết quả phân tích cột

9.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH BẰNG QUICK DESIGN WIZARD

9.3.1 Chọn tiêu chuẩn thiết kế

9.3.2 Thiết lập thông số vật liệu

9.3.3 Lựa chọn loại cốt thép ngang và lớp bê tông bảo vệ

9.3.4 Định nghĩa tiết diện

9.3.5 Định nghĩa tải trọng

9.3.6 Chạy kết quả kiểm tra cột

9.3.7 Xem biểu đồ tương tác

9.3.8 Xem ứng suất, biến dạng của tiết diện

9.4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH BẰNG CÁCH IMPORT TỪ PHẦN MỀM AUTOCAD

9.4.1 Import tiết diện từ Autocad

9.4.2 Định nghĩa các thông số về vật liệu

9.4.3 Nhập tải trọng từ File Excel vào phần mềm

9.4.4 Import thép vào tiết diện

9.4.5 Chạy bài toán và xuất kết quả

9.4.6 Xuất kết quả kiểm tra

Buổi 11

CHƯƠNG 10: THIẾT KẾ SÀN BẰNG SAFE 2016

10.1 Các vấn đề cần lưu ý khi thiết kế sàn bằng Safe

10.1.1 Làm thế nào để loại bỏ moment âm tại vị trí xung quanh cột/vách?

10.1.2 Tại sao SAFE chỉ gán ngàm cho phía trên cột nhưng với vách thì không?

10.1.3 Mesh sàn tự động trong Safe?

10.2 Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình

10.2.1 Import từ Etabs sang Safe

10.2.2 Kiểm tra và bổ sung thông tin cho mô hình

10.2.3 Mesh sàn và gán ngàm đặc biệt

10.2.4 Chạy mô hình và kiểm tra độ võng sàn

10.2.5 Kiểm tra chọc thủng (punching shear nếu có)

10.2.6 Thủ thuật thiết kế không cần vẽ tất cả các Design Strip

10.2.7 Vẽ các Design Strip cần thiết

10.2.8 Chạy lại mô hình và lấy kết quả giá trị nội lực của Design Strip

10.2.9 Thiết kế thép cho các Design Strip

10.2.10 Kiểm tra bề rộng vết nứt

Buổi 12

CHƯƠNG 11: THIẾT KẾ SÀN HẦM, ĐÀI MÓNG, CỌC BẰNG SAFE 2016

11.1 Sơ bộ và bố trí cọc, đài móng, dầm móng

11.1.1 Sơ bộ số lượng cọc

0.1.1 Xuất kết quả nội lực từ Etabs qua Safe tầng hầm 2

11.1.2 Import vào Safe

11.1.3 Mô hình và nhập tải trọng cho sàn hầm 2

11.2 Khai báo và gán lò xo cho các cọc

11.2.1 Khai báo độ cứng lò xo

11.2.2 Gán lò xo cho các cọc

11.3 Kiểm tra phản lực đầu cọc

11.4 Tính thép cho sàn hầm và đài móng

 11.5 Kiểm tra bề rộng vết nứt

Kiểm tra đánh giá cuối khóa.
 

 
 

 

ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY

 

Đăng Ký Học Free

Được học miễn phí 2 buổi đầu tiên
Họ & Tên
Email:
Phone:
Lịch Khai Giảng

Số Lượng Truy Cập

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Share this page
Đang Online : 204
Tổng cộng : 1455983