Loading

Cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông và vữa xây tô

Ngày đăng : 25/04/2013


Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông, khi dùng xi măng PCB.30, và cốt liệu có cỡ hạt 1x2cm

  

 

 

 

 

Mác bê tông

 

 

 

 

Xi măng (kg)

 

 

 

 

Cát(m3)

 

 

 

 

Đá(m3)

 

 

 

 

Nước sạch(lít)

 

150

 

288,025

 

0,505

 

0,913

 

185

 

200

 

350,550

 

0,481

 

0,900

 

185

 

250

 

415,125

 

0,455

 

0,887

 

185

 

  Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, khi dùng xi măng PCB.30 và cát mịn.

 

 

 

 

 

Mác vữa

 

 

 

 

Xi măng (kg)

 

 

 

 

Cát(m3)

 

 

 

 

Nước sạch (lít)

 

50

 

230

 

1,09

 

210

 

75

 

320

 

1,06

 

210

 

   Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, bê tông khi dùng xi măng PCB.40, PCHS40 và cát mịn.

 

 

 

 

 

1m3

 

 

 

 

Đá dăm

 

 

 

 

Cát vàng

 

 

 

 

Xi măng PCB40

 

 

 

 

Nước sạch

 

Vữa xây tô mác 75

 

 

 

 

 

 

1,090 m3

 

247 kg

 

110 lít

 

Vữa bê tông mác 200

 

 

 

 

0,86 m3

 

 

 

 

0,483 m3

 

278 kg

 

185 lít

 

Vữa bê tông mác 250

 

 

 

 

0,85 m3

 

 

 

 

0,466 m3

 

324 kg

 

185 lít

 

Vữa bê tông mác 300

 

 

 

 

0,84 m3

 

 

 

 

0,450 m3

 

370 kg

 

185 lít

 

 Ghi chú:

  Ngoài các đặc tính giống như các xi măng mác 40 thông thường, xi măng PC HS40 ( bền sun phát ) còn có các đặc tính ưu việt sau :

 Chuyên dùng cho các công trình tiếp xúc môi trường xâm thực mạnh như nước biển, nước nhiễm phèn, nước lợ.

 

*Lưu ý khi sử dụng phải theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp.

 

Lưu ý quan trọng:

 

1. Tỷ lệ nước trong vữa bê tông hoặc vữa xây tô có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì:

  • Nếu ít nước, hồ vữa khô, khó thi công, bê tông không phát triển được hết cường độ.
  • Nếu nhiều nước, hồ vữa nhão, dễ thi công, nhưng mác bê tông sẽ lâu phát triển, tốn kém nhiều hơn.
  • Giải quyết mâu thuẫn này, người ta dùng các kỹ thuật hỗ trợ (trộn bằng máy, quay ly tâm, thêm phụ gia) để dùng một lượng nước tối thiểu, nhưng thi công lại dễ dàng.
  • Về nguyên tắc: không có một công thức cố định nào về tỷ lệ nước trong bê tông hoặc trong hồ vữa, mà nên thí nghiệm tại chỗ, vì còn phù thuộc vào các yếu tố cụ thể (lượng xi măng, độ ẩm của cát, độ hút nước của cốt liệu…).

 

2. Khi đã có đủ xi măng tốt và cát sạch, việc còn lại là phải đúng theo tỷ lệ, và trộn thật đều.

 

Kết quả được xem là đã đạt, khi lấy nhiều nắm trong một đống vữa khô vừa trộn xong và đem thí nghiệm riêng thì sẽ cho kết quả giống nhau.

 


Các tin chia sẻ khóa học khác


Click vào đây để nhận xét

Danh sách comment

Đăng Ký Học Free

Được học miễn phí 2 buổi đầu tiên
Họ & Tên
Email:
Phone:
Lịch Khai Giảng

Số Lượng Truy Cập

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Share this page
Đang Online : 213
Tổng cộng : 1544959